NVAF

NVAF

"Bouwen aan betrouwbaarheid" is het motto van de NVAF, de ondernemersorganisatie waar Castelein Heibedrijf bij is aangesloten.

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken en eigenaren van funderingsmaterieel te behartigen. Daarmee vervult zij een platformfunctie in de branche funderingsbedrijf. De ruim 65 leden houden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende funderingstechnieken.

De doelstelling brengt onder andere met zich mee het uitdragen van de belangen van de leden bij derden. Daartoe worden met vele organisaties en instellingen contacten onderhouden. De NVAF is voor Nederland lid van de European Federation of Foundation Contractors EFFC en het Deep Foundations Institute DFI. Tevens verzorgt de NVAF het secretariaat van DFI Europe.

Sinds jaar en dag voert de vereniging het motto “Bouwen aan betrouwbaarheid”. Dit symboliseert het beleid en het streven van de vereniging om op uiteenlopende wijzen te werken aan een gegrond vertrouwen in de branche als geheel en de leden van de vereniging. Dit betekent dat het geen loos motto is maar zijn vertaling vindt in het beleid van de vereniging. Daar zijn vele voorbeelden van te geven.